Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nedgang i aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Først publisert: 25.05.2020 Sist faglig oppdatert: 25.05.2020

Det har vært en betydelig nedgang i sykehusbehandling de siste månedene som følge av covid-19.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

 

Sykepleier som bringer mat. Nurse-bringing-woman-patient-meal-on-the-hospital-bed-Foto Arne Trautman-Mostphotos
Foto: Arne Trautmann, Mostphotos

Les hele rapporten: Endringer i aktivitet i helsetjenester mars og april 2020 (pdf)

- Mange pasienter har fått et redusert helsetilbud og økt risiko for forverret helse. Det vil kunne ta lang tid før situasjonen blir normalisert, sier fagdirektør Beate Huseby i Helsedirektoratet.

Rapporten Endringer i aktivitet i helsetjenester mars og april 2020 viser at det er til dels store forskjeller mellom sykehus, mellom døgn og poliklinikk og fagområder. – Rapporten viser at planlagt døgnbehandling er hardest rammet, men også innleggelser for øyeblikkelig hjelp har gått ned, sier Huseby.

Planla for tredobling av antallet intensivplasser

I mars skulle helseforetakene tilrettelegge for en tredobling av antallet intensivplasser og kunne motta 4 500 samtidige innleggelser for covid-19-pasienter. Alle helseforetakene lagde planer for dette, og utsatte mange av de elektive behandlingene. I tillegg har noen foretak blitt rammet av sykdom og karantene blant ansatte, og flere pasienter har selv bedt om utsettelse av avtaler på grunn av redsel for smitte. Nødvendige smittevernhensyn har også bidratt til redusert aktivitet.

-Når vi er inne i en periode med så store endringer som det covid-19 har medført, er det særlig viktig å følge med på hvordan og – ikke minst hvem disse endringene treffer. I denne rapporten tar vi utgangspunkt i et pasientperspektiv, og har sett på hvordan nedgangen treffer i forhold til alder, bosted og sykdomsgrupper, sier Huseby.

Store geografiske variasjoner

Helsedirektoratets analyser viser at noen sykehusområder har blitt hardere rammet enn andre. For befolkningen i Vestre Viken, er mer enn 40 prosent av all planlagt somatisk behandling utsatt. Finnmarkssykehuset sitt område er også sterkt rammet.

Døgnbehandlingen i psykisk helsevern har også blitt rammet av nedgang. Her ser vi de største endringene for befolkningen i Oslo-området, og for OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmets sykehus. Mange av de polikliniske konsultasjoner i psykisk helsevern for voksne har blitt opprettholdt gjennom video og telefon, men også her har det vært en nedgang.

-Vi ser også at mange pasienter har vært i kontakt med fastlegen sin, men at flere av kontaktene i denne perioden er enkle kontakter som telefon – i stedet for en konsultasjon. Det kan se ut som om befolkningen som bor i de minste kommunene har hatt sterkere nedgang i fastlegekonsultasjoner enn de som bor i store kommuner, sier Huseby.

Langt fram til normal drift

Samtidig med at spesialisthelsetjenesten forbereder seg mot normal drift, må smitteverntiltak ivaretas og beredskapen opprettholdes. Det innebærer en utfordrende situasjon for helsetjenestene. Hvor lenge situasjonen vil vare, avhenger av hvordan pandemien utvikler seg.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold