Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal informasjonskampanje om demens

Først publisert: 20.02.2020 Sist faglig oppdatert: 18.02.2020

Som del av regjeringens Demensplan 2020 gjennomfører Helsedirektoratet nå en informasjonskampanje om demens, som har som mål å bygge ned stigma og bidra til at flere med demenssykdom blir utredet og får en diagnose.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Demens.

Å fange opp personer med tegn på demens og gi en diagnose til riktig tid er viktig for å kunne gi personer med demens et best mulig liv. Utredning av demens og systematisk oppfølging etter diagnose er derfor kjerneelementer i regjeringens Demensplan 2020.

Om demenskampanjen

Innsats mot befolkningen

Informasjonskampanje retter seg mot befolkningen. Målet er at flere som har tegn på kognitiv svikt skal søke utredning og få hjelp for sin demenssykdom. Tiltak mot befolkningen starter for fullt i midten av mars og vil pågå til over påske. Da det er stor variasjon i målgruppens alder ser vi det som hensiktsmessig å bruke et bredt spekter av kanaler. Det vil bli vist reklamefilm på TV, og varianter av denne vil bli vist i sosiale medier. I tillegg vil det være betalt annonsørinnhold på nett og på trykk, samt i helgemagasiner. Noen tiltak mot befolkningen er allerede i gang. Den første annonsen ble publisert rundt jul 2019.

Forberedelse av helse- og omsorgstjenesten

Som en del av innsiktsarbeidet før kampanjen ble det avdekket behov for å informere og forberede kommuner og nøkkelgrupper av helsepersonell, da kampanjen kan føre til at både fastleger og kommuner kan få økt pågang av personer med demens eller mistanke om demens. Det kom også frem at det er et behov for at kommunene informere både fastleger og innbyggerne om tilbudene for personer med demens og deres pårørende. Helsedirektoratet velger derfor nå å sende ut informasjon til både fastleger, kommuner, fylkesmenn og utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenesten (USHT) i forkant av befolkningskampanjen.

Oppfordring til kommunene

Vi oppfordrer kommunene til å spre informasjon om kommunens tilbud til personer med demens og deres pårørende, både til fastlegene og til befolkningen. I utsendelsen til kommunene er det med et skriv med tips og innhold til hvordan lage gode nettsider om demens.

Les mer i Helseaktuelt, "Kommunene sentrale for å hjelpe 35 000 som ikke vet at de har demens" og "Mistenker du at pasienten din har demens? Det er hjelp å få i kommunen".

Abonner på nytt eller oppdatert innhold