Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Midlertidig stans av cruisetrafikk

Først publisert: 03.08.2020 Sist faglig oppdatert: 03.08.2020

Helsedirektoratet og FHI har i dag gitt råd om å innføre en midlertidig stans mot anløp av skip med mer enn 100 personer (samlet for mannskap og passasjerer) ombord i norske havner. Dette vil ikke gjelde ferjer i ordinær rutetrafikk.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

- Hovedbegrunnelsen for dette rådet er den smittefaren og risiko det medfører med mannskap og passasjerer på cruiseskip. Vi ser at smittesituasjonen globalt er mindre forutsigbar enn bare for en måned siden, sier helsedirektør Bjørn Guldvog og legger til:

- Det vil være ekstremt ressurskrevende og belastende ved et smitteutbrudd på et cruiseskip, med tanke på smitteoppsporing, isolering og karantene og testing. Håndteringen kan pågå i flere uker og være belastende for heletjenesten. Derfor er det nødvendig med en gjennomgang av alle rutiner og prosedyrer slik at risikoen er så lav som overhodet mulig.

Unngå nærkontakt

Hovedregelen er at personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. Personer som kommer fra et land som er kategorisert som "grønt", er unntatt fra karanteneplikt.

- Det betyr altså at personer som umiddelbart før ankomst til Norge har oppholdt seg minst 10 dager i et "grønt" land ikke skal i karantene. Personer som er i innreisekarantene skal oppholde seg på egnet oppholdssted, for eksempel hotell. Dette vil i praksis innebære at mannskapet ikke kan mønstre på skipet i karanteneperioden. Mannskapet skal unngå nærkontakt med andre personer, sier Guldvog.

Karantene skal gjennomføres i Norge

Dette betyr, relatert til situasjonen på Hurtigruten, at mannskap som skal mønstre på cruiseskip i Norge skal gjennomføre karantene i Norge. Dette gjelder både mannskap fra land i EØS- og Schengenområdet med høy smittespredning (røde land), og tilsvarende for de som kommer fra land utenfor EØS- og Schengenområdet.

  • Det kan gis unntak for at arbeidsgiver kan legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ, men gjennomføring av et slik testregime gjelder ikke for personer som kommer utenfor EØS- og Schengenområdet.
  • Testing må uansett skje etter ankomst til Norge, ikke i hjemlandet.

Cruisefart skiller seg fra annen passasjertransport ved at det skal være minimum tre ulike anløpssteder, og ved at den ikke skal være rutegående og ikke føre kommersiell last. Cruise kan både starte og slutte i samme havn (rundtur) eller starte og slutte i forskjellige havner.

Hurtigruten, ordinære rutefartøy og annen rutegående transport (for eksempel fergene mellom Norge og utlandet) er etter denne definisjonen ikke cruise, selv om begrepet «cruise» ofte benyttes om slike reiser.

Se også: 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold