Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Liten nedgang i produktivitet for somatiske sykehustjenester siste år

Først publisert: 28.09.2020 Sist faglig oppdatert: 28.09.2020

Fra 2018 til 2019 økte kostnadsnivået, som er et mål for produktivitet, for somatiske sykehustjenester med 0,5 prosent for alle helseregionene samlet sett.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

18801054-physicians-moving-patient-on-gurney-through-hospital-foto-mostphotos.jpg
Liten nedgang i produktivitet for somatiske sykehustjenester siste år. Foto: Mostphotos.

Dette fremkommer i SAMDATA-rapporten Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste. SAMDATA omfatter flere rapporter og web-sider med styringsdata for spesialisthelsetjenesten.

Endringer i kostnadsnivå tolkes som endringer i produktivitet. Aktiviteten måles med DRG-poeng (diagnoserelaterte grupper), et mål som er ment å korrigere for ulikt ressursbehov for grupper av pasienter.

I siste femårsperiode har kostnadsnivået samlet sett endret seg lite, men fra 2017 til 2019 økte kostnadsnivået. I perioden 2015 til 2019 økte kostnadsnivået med 0,6 prosent for regionene samlet. Det var imidlertid  regionale variasjoner både i kostnads- og aktivitetsutvikling. Helse Midt-Norge har hatt en svak forbedring i kostnadsnivået siste år, og Helse Sør-Øst har hatt en forbedring på én prosent i siste femårsperiode.

Blant helseforetakene (nivået under helseregionene) var det Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold som hadde lavest kostnadsnivå i 2019.

Kostnadsnivået målt per liggedøgn har for regionene samlet sett økt alle år i siste femårsperiode. Det er også for denne størrelsen forskjeller mellom helseregionene, både utviklingen i antall liggedøgn og kostnad per liggedøgn.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold