Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kunnskap om barn og koronasmitte

Først publisert: 21.08.2020 Sist faglig oppdatert: 21.08.2020

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ser at de siste dagers medieoppslag kan ha skapt usikkerhet hos ansatte i skole og barnehager, foreldre og kanskje til og med barn. Vi ønsker å gjøre rede for hvilken kunnskap vi har om barn og smitte. Det er denne kunnskapen vi baserer våre råd på.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Kronikk av 

Margrethe Greve-Isdahl
Overlege, spesialist i barnesykdommer
Folkehelseinstituttet

Espen Rostrup Nakstad
Assisterende helsedirektør

Publisert på Dagbladets nettsider 20. august 2020

Dagens kunnskap om barn og smitte ikke gir grunnlag for å endre de rådene som er gitt fram til nå i Norge. Barnehager og skoler skal være åpne, med smitteverntiltak. Dersom noen blir syke skal de holde seg hjemme og bli testet for koronavirus.

Selv om det er høyere forekomst av smitte enkelte steder i Norge nå, er det generelt lite smitte i samfunnet. Dersom vi skulle få betydelig økende smitte i samfunnet vil det kunne bli aktuelt med strengere tiltak slik smittevernveilederne for barnehager og skoler legger opp til. Dette innebærer blant annet mindre grupper av elever, og eventuelt delvis nettbasert undervisning.

Kunnskap om barn som smittekilde

Kunnskap om koronapandemien er i stadig utvikling, og det kommer nye artikler om ulike sider ved dette viruset hver eneste dag. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet bygger våre felles råd på en samlet vurdering av den kunnskapen som kommer. Ulike studier kan gi ulike resultater. Det er den samlede kunnskapen som danner grunnlaget for våre råd. 


Dette vet vi om barn og smitte: 

  • Det er ikke holdepunkter for at barn er en viktig kilde til spredning av koronavirus i det norske samfunnet.
  • Mye tyder på at barn kan smitte andre, selv ved milde symptomer. Det vanligste er imidlertid at man smitter andre i samme husstand. 
  • Smitte mellom barn i barnehager og skoler skjer sjelden, og det samme gjelder smitte fra barn til ansatte. Ungdom smitter trolig mer enn yngre barn. 
  • Det er viktig å skille mellom det å være smittet og det å være syk. Barn blir antakelig like ofte smittet som voksne, men sjeldnere syke.
  • Når det gjelder smittede barn uten symptomer, er det er fortsatt ikke godt nok kartlagt i hvilken grad de bidrar til smittespredningen i samfunnet. 

Når det gjelder smitteutbrudd i barnehager og skoler, reflekterer slike utbrudd den generelle smittesituasjonen i samfunnet som i Norge for tiden er lav. Samtidig er det ikke holdepunkter for at barnehager og skoler er viktige arenaer for smittespredning. En svensk undersøkelse viser at pedagoger og lærere ikke hadde høyere risiko for å bli smittet enn andre yrkesgrupper, selv om barnehager og grunnskoler der har vært åpne, og smitteverntiltakene i skolene har vært mindre omfattende enn i Norge. 

Det vil likevel forekomme smitte i barnehager og skoler i Norge i tiden framover. I de fleste tilfellene der et barn eller en elev får påvist smitte, smittes få eller ingen andre. Smittevernrådene bidrar til at det er mulig å sette inn tiltak raskt for å begrense smitte – ved at barn og elever som tilhører samme kohort blir satt i karantene. Det betyr samtidig at det noen ganger vil være mange som må i karantene rundt en enkelt smittet person, slik vi ser medieoppslag om. Testing og karantene knyttet til smittede personer er viktig for å begrense smitte og få kontroll over smittespredningen.


Vi trenger fortsatt mer kunnskap

Folkehelseinstituttet planlegger en ny oppsummering om kunnskapen rundt barn og smitte.  I tillegg starter Folkehelseinstituttet nå korona-barn-studien som vil følge barn i alderen 3-12 år som får påvist koronasmitte, og deres kontakter i barnehage eller skole. Dette vil gi viktig kunnskap om barn og smitte, også om dem som ikke har symptomer.  

Hvordan kan foreldre og ansatte bidra til å begrense smittespredning?

Hold barnet ditt hjemme hvis det er sykt, bli selv hjemme når du ikke er i form, også ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Ring og avtal tid for testing for å finne ut om du kan være smittet.  

Ansatte i barnehage og skole er viktige for å holde samfunnshjulene i gang under en pandemi. Det er viktig at vi står sammen og følger smittevernregler og anbefalinger fremover, for å skape en trygg arbeidssituasjon for ansatte i barnehage og skole og slik at barn og unge kan ha en mest mulig normal hverdag. Da kan de fortsatt få den læringen, tilhørigheten, sosiale utviklingen og oppfølgingen de trenger gjennom hele pandemiens varighet.
 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold