Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Karmsund TSB kan fortsette å levere til fritt behandlingsvalg

Først publisert: 22.06.2020 Sist faglig oppdatert: 22.06.2020

Helsedirektoratet har vurdert klagen på et vedtak Helfo har gjort om å trekke tilbake godkjenningen for tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra Karmsund.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Regelverket gir Helfo adgang til å trekke tilbake virksomhetenes godkjenning, og ilegge virksomheter karantene, blant annet hvis en tilsynsmyndighet har konstatert brudd på helselovgivningen. Helfo trakk i sitt vedtak tilbake godkjenningen og ila ett års karantene. Etter en helhetsvurdering har Helsedirektoratet kommet til at Helfos vedtak var en for streng reaksjon. Helfo hadde blant annet stilt krav til bemanning som det er vurdert at de ikke hadde anledning til. Helsedirektoratet har derfor omgjort vedtaket. 

"Konsekvensen nå er at Karmsund igjen kan levere tverrfaglig spesialisert rusbehandling i ordningen for fritt behandlingsvalg. Hvilke konsekvenser dette får for fremtidig saksbehandling eller tidligere saker har vi ikke vurdert ennå. Vi må vurdere dette grundigere og regner med å komme tilbake til det i løpet av høsten." Sier divisjonsdirektør Sissel Husøy i Helsedirektoratet


Om ordningen
Ordningen med fritt behandlingsvalg for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern og flere somatiske behandlinger ble etablert i 2015.  Det ga private tjenesteytere mulighet til å tilby spesialisthelsetjenester betalt av staten. Det er Helfo som har ansvar for å godkjenne og for å følge opp virksomhetene. 

Helsedirektoratet har vært opptatt av at tilbudet til pasientene skal være likeverdig med det tilbudet som gis i den offentlige spesialisthelsetjenesten. For å bidra til dette er en av Helfos oppgaver å samarbeide med de regionale helseforetakene om hvilke krav som stilles til virksomhetene og hvilke forhold som bør vektlegges i oppfølgingen av virksomhetene.

Les mer om fritt behandlingsvalg hos Helfo
 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold