Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Intensiverer arbeidet med testing og smittesporing

Først publisert: 10.09.2020 Sist faglig oppdatert: 23.09.2020

Helsedirektoratet oppretter ny prosjektgruppe, vurderer nye metoder, teknologier og organisering av testing for covid-19.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).
39352915-corona-virus-test-medical-worker-taking-a-swab-for.jpg
Foto: Mostphotos

For å lykkes med å holde kontrollen på smitten er helsemyndighetene helt avhengige av at folk tester seg, isolerer seg ved påvist smitte, at vi lykkes med smittesporing, og at karantenereglene etterfølges.

Dette er omfattende arbeid som krever mye av spesielt kommunene, FHI og helseforetakene gjennom å opprettholde høy kapasitet for prøvetaking, prøveanalyse og smittesporing i Norge. 

Ny prosjektgruppe

For å lykkes med å holde kontrollen på smitten oppretter Helsedirektoratet en egen prosjektgruppe for TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene). Arbeidet skal ledes av assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og fagdirektør i Helsedirektoratet Svein Lie.

I dette arbeidet inngår også FHI, de regionale helseforetakene, Direktoratet for e-helse, kommunenes sentralforbund (KS) og andre aktører som hver dag jobber for å opprettholde høy kapasitet for prøvetaking, prøveanalyse og smittesporing.

Prosjektgruppen skal identifisere flaskehalser som hindrer høy og stabil testkapasitet, som for eksempel utstyrsmangler, personellmangler og logistiske utfordringer.

Nye metoder

Helsedirektoratet vil vurdere også om nye metoder og teknologier kan fases inn for å senke terskelen for å teste seg, blant annet gjennom bruk av hurtigtester. 

De regionale helseforetakene jobber nå med å skalere opp testaktiviteten på laboratoriene ved bruk av ny teknologi fra NTNU-miljøet i Trondheim. Også her vil det være behov flere personell-ressurser og utstyr for å kunne sikre en høy analysekapasitet over tid.

Kommunene har også en viktig rolle. Helsepersonell-lovens paragraf 5 gir kommunene muligheter til å benytte annet personell enn helsepersonell til å prøvetaking dersom dette gjøres etter opplæring og med oppfølging fra helsepersonell.

- Vi har fått mange gode innspill fra kommunene om hvordan organisering og rekruttering av personell kan gjøres for å styrke prøvetakingskapasiteten og smittesporingsarbeidet under pandemien. Det må fortsatt gjøres et omfattende rekrutteringsarbeid for å sikre forsvarlig håndtering av lokale utbrudd i kommunene, og for å ha kapasitet til å teste 5 prosent av befolkningen slik vi har satt som et mål, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold