Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ingen mangel på smittevernutstyr

Først publisert: 02.09.2020 Sist faglig oppdatert: 02.09.2020

Ved utgangen av august er det ingen kommuner som har akutt mangel på smittevernutstyr, og kun et fåtall kommuner som rapporterer at de har lager for mindre enn tre ukers forbruk.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).
37094582-doctor-in-white-protective-suit-mask-glasses-and-glower-foto Mostphotos.jpg
Det er bygget opp en stor lagerbeholdning rundt omkring i Norge, slik at beredskapen har blitt betydelig styrket for å kunne møte en eventuelt ny smittetopp. Det er ikke mangel på smittevernutstyr i norsk helsetjeneste i dag. Foto: Mostphotos

Tiltak for å unngå mangel

Helsedirektoratet har gjennom hele pandemien hatt stor oppmerksomhet på å håndtere og koordinere smittevernutstyr for å unngå mangel på utstyr.

Det er bygget opp en stor lagerbeholdning rundt omkring i Norge for å kunne møte en eventuelt ny smittetopp.

Da epidemien kom inn over Norge, ble det tydelig at det kunne bli knapphet på smittevernsutstyr. De første ukene og månedene var det stor oppmerksomhet på sykehusene og antall pasienter på intensivavdelingene. Samtidig økte utfordringen og behovet for smittevernsutstyr i kommunene, både på grunn av testing og utbrudd av covid-19 i institusjoner.

Planer

I Norge skal alle kommuner og helseforetak ha beredskapslagre og planer for å møte uforutsette hendelser, f.eks. et utbrudd eller store ulykker. I tillegg har Norge et nasjonalt lager av noe katastrofemateriell.

Pandemien har vist at denne tilnærmingen ikke var tilstrekkelig når store deler av verdenssamfunnet berøres. 240 av landets 356 kommuner meldte i slutten av mars og begynnelsen av april om mangel på smittevernutstyr. Det var på den tiden også vanskelig å få kjøpt smittevernutstyr på verdensmarkedet, fordi behovet var stort i mange land samtidig, produksjonen holdt ikke tritt med etterspørselen, og stengte landegrenser hindret handel og vareflyt.

Rapportering fra kommunene

19. februar sendte Helsedirektoratet brev til de regionale helseforetakene om å iverksette umiddelbare tiltak for rasjonell bruk av personlig smittevernutstyr. De fire regionale helseforetakene ble 6. mars bedt om å bidra gjennom sitt felleseide foretak, Sykehusinnkjøp HF. De fikk oppgaven om å sørge for nasjonale innkjøp av smittevernutstyr. Helse Sør-Øst RHF fikk et nasjonalt ansvar for å koordinere innkjøp og fordeling av utstyret både til kommuner og spesialisthelsetjenesten. Så langt har vi klart å løse oppgaven, selv om vi hadde alvorlig mangel på utstyr i mars og april.

-280 av de 356 kommunene rapporter nå regelmessig om forbruk og lagerhold. Vi antar at de 20% av kommunene som ikke rapporter heller ikke har behov for tilførsel av smittevernutstyr. Det er bygget opp en stor lagerbeholdning rundt omkring i Norge, slik at beredskapen har blitt betydelig styrket for å kunne møte en eventuelt ny smittetopp. Det er ikke mangel på smittevernutstyr i norsk helsetjeneste i dag, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold