Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forberedt på brexit

Først publisert: 30.01.2020 Sist faglig oppdatert: 30.01.2020

Fredag 31. januar forlater Storbritannia EU med en overgangsperiode ut 2020. Det betyr at brexit ikke vil få særlige konsekvenser for pasientrettigheter, spesialistgodkjenning eller autorisasjon av helsepersonell fra Storbritannia i overgangsperioden. På legemiddelområdet er både myndigheter og industri godt forberedt.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Overgangsperioden betyr at Storbritannia behandles som om landet fortsatt var medlem av EU og EØS, med de samme plikter og rettigheter. Overgangsperioden vil i første omgang vare til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse dersom EU og Storbritannia blir enige om det. 

Det meste blir som før inntil videre

Norges forhold til Storbritannia vil dermed i liten grad endres når Storbritannia forlater EU med grunnlag i en avtale mellom EU og Storbritannia. Brexit vil derfor mest sannsynlig ikke gi de store konsekvensene på dette tidspunktet. 

 

Tett samarbeid

Helsedirektoratet har fulgt situasjonen i Storbritannia tett og vært forberedt på at de ville forlate EU uten avtale. Vi har samarbeidet med flere aktører for at norske pasienter fortsatt skal få nødvendige medisiner, for at regelverket rundt hvilke pasientrettigheter nordmenn har i Storbritannia og autorisering av helsepersonell fra Storbritannia skal være avklart.

 

Les mer hos regjeringen.no: Norge har signert brexit-avtale med Storbritannia

 

Legemidler

Helsedirektoratet har tett dialog med Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Apotekforeningen, grossistene, Legemiddelindustrien, Nasjonalt senter for legemiddelmangel og legemiddelberedskap i spesialisthelsetjenesten og Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler.

Sammen med legemiddelindustri og andre myndigheter har Legemiddelverket i flere år gjort forberedelser i tilfelle Storbritannia ville forlate EU uten en avtale.

Les mer hos Legemiddelverket.no: Hvordan har vi forberedt oss på brexit?

Pasientbehandling

I overgangsperioden vil dagens pasientrettigheter bli videreført. Det gjelder både for nordmenn som bor eller er på ferie i Storbritannia, og for britiske borgere og deres familiemedlemmer som oppholder seg eller er bosatt i Norge.

Godkjenning av helsepersonell

I overgangsperioden vil også alle ordninger knyttet til godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for personer som er under utdanning i Storbritannia bli videreført.

Det betyr at disse fortsatt vil bli godkjent i samsvar med reglene i kapittel 2 og 3 i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits. 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold