Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Flere pasienter velger fritt behandlingsvalg

Først publisert: 26.11.2019 Sist faglig oppdatert: 26.11.2019

Antall pasienter som benytter seg av fritt behandlingsvalg fortsetter å øke. Etter åtte måneder i 2019 var det nesten 10 000 pasienter som hadde benyttet seg av ordningen, om lag 1 300 flere enn i hele 2018.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Fritt behandlingsvalg.

Hittil i 2019 er det 9 900 pasienter som har mottatt tjenester hos private tilbydere registrert i godkjenningsordningen. I perioden mai til august 2019 var det drøyt 5 500 pasienter som benyttet seg av ordningen. Det er 2 600 flere enn i samme periode i fjor.

Veksten kommer hovedsakelig innenfor somatiske tjenester. Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har det vært en jevn vekst siden oppstart i 2015, men med en liten nedgang i antall pasienter fra 1. tertial 2019 til 2. tertial 2019. For psykisk helsevern for voksne har utviklingen i antall pasienter vært noe ujevn de siste tertialene.

Aktiviteten rapportert hittil i 2019 utgjør 182 millioner kroner i utbetalte refusjoner. Utbetalingene for 2. tertial 2019 økte med 31 prosent sammenlignet med 2. tertial 2018 og var i andre tertial 2019 på 90 millioner kroner. Fra første til andre tertial 2019 registrerer vi en liten reduksjon i utbetalte refusjoner.

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg-ordningen går ut på at private tilbydere, også dem uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester. Pasienten kan velge behandling hos disse så lenge tilbyderen er godkjent gjennom ordningen, og pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

For somatisk virksomhet var det i 2. tertial 2019 30 godkjente og valgbare leverandører i godkjenningsordningen. Innen TSB var det 7 godkjente og valgbare leverandører, og for psykisk helsevern var det 5 godkjente og valgbare leverandører. For habilitering/rehabilitering var det bare 1 leverandør som var godkjent og valgbar.

Dokumenterer utviklingen

Helsedirektoratet har i oppdrag å følge med på utviklingen i Fritt behandlingsvalg-ordningen. Direktoratet utarbeider i den forbindelse tre rapporter i året som har til hensikt å fremskaffe oppdaterte data på hovedstørrelser i ordningen. Denne rapporten presenterer data for godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg for perioden 2015 til 2. tertial i 2019 (PDF).

Abonner på nytt eller oppdatert innhold