Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Finner vi for mye sykdom? Vet vi om behandlingen er nyttig? Kan diagnostikk og behandling gjøre mer skade enn gagn?

Først publisert: 04.02.2020 Sist faglig oppdatert: 04.02.2020

Spørsmålene om overdiagnostikk og overbehandling har økende aktualitet. Internasjonalt kalles fenomenet "too much medicine", oversatt på norsk til ”medisinsk overaktivitet”. Helsedirektoratet, Legeforeningen og Folkehelseinstituttet arrangerer sammen en dagskonferanse om medisinsk overaktivitet den 6. februar 2020 kl. 9- 17 i Helsedirektoratets lokaler på Storo i Oslo.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.

Konferansen byr på oppdatert kunnskap, helsepolitiske problemstillinger, erfaringer fra praksis nasjonalt og internasjonalt og hvordan budskapet om ”for mye medisin” treffer pasienter og brukere. Hovedmålgruppen er beslutningstakere innen helsepolitikk, helseadministrasjon, klinikk, pasient/brukerorganisasjoner og akademi. Noen innledere er internasjonale og vil snakke engelsk, men ellers er konferansespråket norsk/skandinavisk.

Initiativet til konferansen kommer fra Norsk forening for allmennmedisins faggruppe om medisinsk overdiagnostikk.  

Konferansen vil bli strømmet på Helsedirektoratets YouTube kanal.

Medisinsk overaktivitet - kunnskap, dilemmaer, strategier

Oslo 6.februar 2020, Helsedirektoratets store auditorium, Oslo

Arr: Helsedirektoratet, Den norske legeforening og Folkehelseinstituttet

               

PROGRAM

 

09.00   Kaffe og rundstykker, registrering

 

09.45   Velkommen

10.00   Medisinsk overaktivtet: Hvilke utfordringer står vi overfor?

Johan Georg Torgersen, divisjonsdirektør kvalitet og forløp, Helsedirektoratet

Marit Hermansen, president, Den norske legeforening

Camilla Stoltenberg, direktør, Folkehelseinstituttet

10.30   Medisinsk overaktivitet – ikke bærekraftig, likevel uunngåelig?    

Bjørn Hofmann, professor, Institutt for helsevitenskap, NTNU Gjøvik og Senter for medisinsk etikk, UiO.

11.00   Kaffepause

11.15   Low value care – evidence, challenges and consequenses

Adam Elshaug, Professor of Health Policy | Co-Director

Menzies Centre for Health Policy

The University of Sydney, Australia

Visiting Fellow, The Brookings Institution, Washington DC, USA

 

Jan Frich, professor, viseadministrerende direktør, Helse Sør-Øst

 

12.15   Et paradigmeskifte? Persontilpasset medisin og overdiagnostikk

Henrik Vogt, phD, forsker, Senter for medisinsk etikk, Universitetet I Oslo

12.45   Lunsj

13.30   Hvorledes tas egentlig beslutninger? Endringsprosesser i klinisk praksis

Flemming Bro, professor, Institut for Folkesundhed, Universitetet i Aarhus

14.00   Hvordan kan helsemyndighetene bidra til å redusere overdiagnostikk og overbehandling?

Lars Juhl Petersen, vicedirektør for Sundhetsstyrelsen, Danmark

14.30   Pasientenes opplevelse av en helsetjeneste som vil redusere “for mye medisin”

Anne-Lise Kristensen, pasientombud, Oslo og Akershus

15.00   Kaffepause

15.15   Dilemmaer knyttet til screening

Andrew David Oxman, forskningsleder Global helse, Folkehelseinstituttet

15.45   “Gjør kloke valg” – status og utfordringer

Ketil Størdal, phD, overlege pediatri, talsperson for “Kloke Valg” i Den norske legeforening

16.15   Reduksjon av antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten – analyse av en suksess

Morten Lindbæk, professor, leder Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet I Oslo

16.45   Avsluttende kommentar fra den medisinske førstelinjen

Anna Stavdal, fastlege, president elect, WONCA World Organization of Family Doctors

17.00   Slutt og vel hjem

 

 

Abonner på nytt eller oppdatert innhold