Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fall hos eldre kan forebygges

Først publisert: 05.11.2019 Sist faglig oppdatert: 05.11.2019

En tredel av eldre over 65 år faller årlig. 70 % av disse skader seg – 170 000 eldre. Nå lanserer Helsedirektoratet digitale forebyggingskurs som gir dem som jobber med eldre kompetanse til å hjelpe.

Artikkelen er 2 år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Fysisk aktivitet og Leve hele livet - kvalitetsreformen for eldre.

– Eldre som faller har ti ganger så stor risiko for å havne på sykehjem som de som ikke faller, sier Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. – 9000 brekker årlig hoften. Dette er dramatisk for individet, og hvert brudd koster 500 000 i behandling – det første året.

Fall er et kjempeproblem, og det kan forebygges

Fysisk aktivitet har stort potensial for å forebygge fall, tap av fysisk funksjon og kognitiv svikt og demens. Organiserte tilbud om trening i gruppe gir best effekt, men all fallforebyggende trening kan ha god effekt. Det viktige er at den er særlig tilpasset eldre og målrettet for å bedre balanse og benstyrke.

Kompetanseheving med nye e-læringskurs og øvelsesbank

Nå har Helsedirektoratet lansert nye e-læringskurs for forebygging – BASIS. Kursene er ment for ansatte og personer som jobber ved landets treningssentre, aktivitetssentre (f.eks. eldresentre, seniorsentre) og institusjoner for eldre (f.eks. sykehjem eller omsorgsboliger for eldre), men kan også være nyttige for eldre selv eller pårørende. I tillegg til kursene, som gir økt kompetanse, får man tilgang til en praktisk øvelsesbank med faste programmer, eller mulighet for å lage egne programmer, lettfattelig presentert med videoer.

– Med disse kursene har det blitt svært mye enklere å hjelpe eldre til bedre styrke og økt livskvalitet for alle, uavhengig av bosted og fasiliteter, sier Linhave. – Dersom mange som jobber med eldre tar programmene aktivt i bruk, vil vi kunne se effekter på samfunnsnivå. For den enkelte ansatte er det ekstremt meningsfullt å bidra til bedre livskvalitet hos eldre, og samtidig bli en attraktiv tjenestetilbyder, sier han.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold