Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

NY DATO: Evaluering av ordningen med testsentre på flyplasser, havner og grensepasseringer langs vei

Testsenter Oslo lufthavn Gardermoen-Foto Avinor

Testsenter Oslo lufthavn Gardermoen-Foto Avinor

Først publisert: 16.10.2020 Sist faglig oppdatert: 23.10.2020

Helsedirektoratet har evaluert ordningen med koronatestsentre på flyplasser, havner og grensepasseringer langs vei og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet hvordan ordningen bør innrettes videre for å være et effektivt tiltak mot importsmitte.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).
 

-Helsedirektoratet berømmer og takker kommunene for rask etablering av koronatestsentre ved flyplasser, havner og utvalgte grensestasjoner langs vei. Uten kommunenes imponerende innsats, hadde det ikke vært mulig å etablere testsentrene så raskt, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.

-Når vi nå endrer ordningen, er det fordi vi ser at testing av reisende langs vei er et for lite effektivt tiltak for å begrense importsmitten, og at vi heller bør velge andre tiltak for å treffe denne gruppen.

Evaluering

I august ble det opprettet testsentre på flyplasser, havner og utvalgte grensepasseringer langs vei, hvor reisende fra utlandet kan teste seg for covid-19. Helsedirektoratet samarbeidet med kommunene om å få opp testsentrene.

Helsedirektoratet har evaluert ordningen med koronatestsentre og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet besluttet hvordan ordningen bør innrettes videre.

Få benyttet tilbud om testing langs vei

Evalueringen viste at tilbudet om frivillig testing for de som passerer grensen i bil ikke ble benyttet av mer enn 1,3% av de reisende. Helsedirektoratets vurdering er derfor at frivillig testing langs vei er lite effektivt for å begrense importsmitte. Disse testsentrene avvikles derfor som del av den nasjonale ordningen, men kommunene kan bruke testsentrene for eksempel til testing av arbeidsreisende.

Helsedirektoratets vurdering er at en må utvikle andre metoder enn testtilbud ved grensen for å nå fram til de som kommer til landet i bil.

Testsenteret langs ved Storskog i Sør-Varanger fortsetter likevel. Dette er en Schengen-grense, som gjør det mulig å komme i kontakt med alle som passerer.

Viderefører testsentre ved flyplasser og fergeleier

Testsentre ved flyplasser og fergeleier anbefales videreført. På grunn av den lave reiseaktiviteten anbefaler imidlertid Helsedirektoratet at driften ved alle fergeleier innstilles inntil antall reisende tar seg opp igjen. Dette vil gjennomføres i dialog med de aktuelle kommunene.

Infrastruktur og annet som har blitt anskaffet i forbindelse med etableringen av testsentre ved fergeleier, må opprettholdes slik at driften kan tas opp igjen ved økt reiseaktivitet. Helsedirektoratet skal, i samarbeid med de enkelte kommunene, gjøre vurderingen om gjenåpning.

Helsedirektoratet vurderer at disse endringene bidrar til å målrette driften av den nasjonale ordningen for å begrense importsmitte mot de grensepasseringene hvor erfaring viser at det er sannsynligheten for å avdekke positive er størst.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold