Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ekspertgruppe har levert rapporter om økonomiske tiltak og smitteverntiltak

Først publisert: 27.05.2020 Sist faglig oppdatert: 27.05.2020

Håndteringen av covid-19-epidemien påvirker alle deler av samfunnet. Ekspertgruppen som ble nedsatt for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak, er nå ferdig med tilleggsoppdragene den fikk i april og har levert sine rapporter til Finansdepartementet og Helsedirektoratet. Ekspertgruppen er ledet av Steinar Holden.

Artikkelen er over ett år gammel, informasjonen kan være utdatert.


Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).
Industri-Foto-Mostphotos.jpg
Foto: Mostphotos

-Helsedirektoratets rolle er å vurdere både smittevernfaglige råd og andre hensyn. Rapporten understreker betydningen av å legge samfunnsøkonomiske hensyn til grunn i vår helhetlige vurdering, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Rapport: Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak – andre rapport (pdf)  

Hovedpunkter i rapporten

  • Håndteringen av covid19-epidemien har store samfunnsøkonomiske kostnader. I dag er disse kostnadene anslått til å være cirka 50% av det de var da vi 12. mars innførte strenge tiltak.
  • En strategi for å holde et stabilt lavt smittenivå er klart å foretrekke, for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene i påvente av vaksine eller medikamentell behandling.
  • Det er viktig å unngå nye inngripende tiltak, for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene, hvis mulig, under fremtidig oppblussing av smitte. Dette gjelder blant annet restriksjoner i skole og barnehage.
  • De gjenstående restriksjonene som har de største samfunnsøkonomiske kostnadene aktivitetene er begrensninger på aktiviteter innen kultur, idrett og servering, krav om avstand og hjemmekontor, samt redusert åpningstid i skoler og barnehager.
  • For å minimere samfunnskostnadene, bør myndighetene fremover avgrense seg til generelle avstandskrav. Sektorene vil da stå friere til å finne løsninger, som opprettholder normal produksjon. Dette bør gjøres i kombinasjon med økt bruk av tilsyn og rådgivning. En slik innretning vil kunne gi lavere kostnad ved smitteverntiltakene, og rette sektorenes oppmerksomhet mot å gjøre sine oppgaver best mulig innenfor rammene som smittevernkravene setter.
  • Hver sektor og region bør nå utarbeide konkrete beredskapsplaner for hvordan virksomheten kan drives mest mulig effektivt i en situasjon der strenge smitteverntiltak gjeninnføres.
  • Folks egen vurdering av risiko for smitte er en viktig forklaring på hvorfor de endrer atferd. Det er flere studier, som viser at mange nordmenn hadde startet med å sosialt distansere seg allerede før smittevernstiltakene kom. De lovpålagte nedstengningene og stengningene av barnehager og skoler har imidlertid ført til større endringer i atferd i Norge enn for eksempel i Sverige. Annen aktivitet som reisevirksomhet, servering, uteliv og kultur ville blitt hardt rammet uansett, på grunn av adferdsendringer og utenlandske restriksjoner.
  • Målrettede tiltak lokalt for å beskytte risikogrupper blir viktige og effektive tiltak fremover.
     

Ekspertgruppens mandat

Ekspertgruppen ble opprettet i 25. mars 2020 under ledelse av professor Steinar Holden. Gruppen fikk i mandat å vurdere samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak.

Rapporten "Samfunnsøkonomiske vurderinger av smitteverntiltak - covid-19" ble offentliggjort 7. april 2020.

I slutten av april mottok gruppen to tilleggsoppdrag:

I forbindelse med tilleggsoppdragene ble gruppen utvidet med nye medlemmer.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold