Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefalinger til kommunene for å ivareta barn og unge under covid-19-pandemien

Først publisert: 28.09.2020 Sist faglig oppdatert: 03.02.2021

Nye anbefalinger til kommunene skal sikre at at barn og unge får nødvendig hjelp hos fastlegen og på legevakten under covid-19-pandemien.

Artikkelen er 299 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).
36917259-selective-focus-of-sick-kid-with-opened-mouth-touching-foto-mostphotos.jpg
Helsedirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk barnelegeforening laget anbefalinger for hvordan ivareta barn og unge under covid-19-pandemien. Foto: Mostphotos

Barn og unge med covid-19 får ofte symptomer som ligner på andre virusinfeksjoner. For å sikre at barn og unge får riktig hjelp og til rett tid, er det utarbeidet egne anbefalinger til hvordan helse- og omsorgstjenesten i kommunene bør ivareta barn og unge under pandemien

Hjelp til å vurdere når barn bør være hjemme

Anbefaling: Den kommunal helse- og omsorgstjenesten bør bidra til at foresatte får tilstrekkelig informasjon og veiledning til å vurdere  luftveissymptomer hos barn.

Mange foresatte er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme, når de bør testes og når foresatte bør kontakte lege.

Folkehelseinstituttet har laget et flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen.

Vurdering av barn med symptomer

Anbefaling: Alle barn med symptomer på covid-19, i aldersgruppen fra fødsel til og med barneskolealder, bør triageres (vurderes) av helsepersonell før de eventuelt testes for korona.

Formålet med triageringen er å vurdere tilstandens alvorlighetsgrad, herunder om barnet skal komme til fysisk legeundersøkelse eller om det er forsvarlig at barnet møter direkte til test ved teststasjon.

Triagering kan skje uten oppmøte ved bruk av telefon eller video, der dette er egnet og vurderes som trygt.

Smittevern på fastlegekontor og legevakt

Anbefaling: Kommuner må organisere virksomheten slik at syke barn og unge får legeundersøkelse i tide, samtidig som smittevernet på fastlegekontoret og legevakt ivaretas.

Oppfølging på teststasjoner og luftveisklinikk/smittemottak

Anbefaling: Teststasjoner og luftveisklinikk/smittemottak må sørge for nødvendig involvering og oppfølging av fastlege. Fastlegen har en viktig rolle for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av barn og unge.

Anbefalingene er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk barnelegeforening og Helsedirektoratet. Det har underveis vært innhentet opplysninger fra enkelte kommuner, legevakter og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold