Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Anbefaling om prioritering av støtte til tannreguleringer

Først publisert: 04.11.2019 Sist faglig oppdatert: 04.02.2021

Helsedirektoratet fikk 19.02.2019 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet om å lage et forslag til prioritering av hvem som bør få støtte til tannregulering i Norge.

Artikkelen er 305 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

For å utføre oppdraget har direktoratet opprettet en arbeidsgruppe bestående av 

  • Per Lüdemann, seniorrådgiver Helsedirektoratet
  • Camilla Hansen Steinum, president Den norske tannlegeforening
  • Jon Egil Tønnevold Fiane, leder Norsk Kjeveortopedisk Forening
  • Øyvind Asmyhr, utdanningssjef Den norske tannlegeforening
  • Vaska Vandevska-Radunovich, professor Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • Kjersti Refsholt Stenhagen, seniorrådgiver Helsedirektoratet
  • Nina Elisabeth Bech-Sørensen, seniorrådgiver Helsedirektoratet
  • Linda Haugen, seniorrådgiver Helsedirektoratet
  • Martine Flugund, seniorrådgiver Helsedirektoratet

Arbeidsgruppen har nå utarbeidet en rapport med anbefalinger om prioriteringer som i dag oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er enighet i utvalget om kriterier og vilkår for hvem som bør få støtte til tannregulering.

Hovedprinsippene i Helsedirektoratets forslag er at det skal legges vekt på om det forekommer flere tilstander samtidig, og om det foreligger problemer med funksjon, eller en særlig psykososial belastning på grunn av tannstillingen.

De som får støtte til tannregulering i dag er delt inn i gruppe a, b og c etter alvorlighetsgrad. Endringene Helsedirektoratet foreslår vil medføre at støtten opprettholdes til et mindretall innenfor tilstandene i gruppe c og alle i gruppe a og b. Totalt vil rundt 75 prosent av de som i dag mottar støtte til tannregulering gjennom folketrygden fortsatt motta støtte med de nye anbefalingene. Videre vil trolig rundt 43 prosent av de som i dag mottar støtte i gruppe c fortsatt motta støtte, men dette er kun estimater og det er stor usikkerhet knyttet til tallene.
 

Helsedirektoratets forslag i denne rapporten er basert på gjennomgang av hver enkelt av tilstandene i gruppe c opp mot Blankholm-utvalgets prinsipper for prioritering. Med denne gjennomgangen har vi utarbeidet et mer detaljert forslag til prioritering enn det vi i 2017 kunne fremlegge da vi foreslo at alle tilstander i gruppe c, med ett unntak, skulle miste støtte.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold