Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Alkoholvarer kan ikke merkes «nyhet»

Først publisert: 20.01.2020 Sist faglig oppdatert: 02.02.2021

Helsedirektoratet ber om at merking av alkohol med «nyhet» fjernes i taxfree-butikker og på Vinmonopolet, siden det bryter med reklameforbudet.

Artikkelen er 307 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Alkohol.

Reklameforbudet setter snevre rammer for hvilken type informasjon det er tillatt å gi i forbindelse med salg av alkohol. I forbindelse med tilsyn i taxfree-butikken på Oslo Lufthavn og Vinmonopolet på Storo Storsenter har Helsedirektoratet vurdert flere typer iøynefallende hylleetiketter som butikkene bruker for å vise hvilken produktkategori de alkoholholdige produktene tilhører.

Kun faktabaserte, nødvendige opplysninger

Helsedirektoratet vurderte at hylleetiketter med teksten «søt» og «økologisk» er tillatt, da dette er faktabaserte opplysninger som er nødvendige for at kunden skal kunne velge riktig produkt. Opplysninger om at et produkt er en «nyhet» er imidlertid ikke tillatt, da det verken faller inn under noe unntak fra reklameforbudet eller er å anse som en nødvendig opplysning for å velge riktig produkt.

Helsedirektoratet har forståelse for at reklameforbudet kan ha blitt oppfattet som uklart på dette punktet, men anser at spørsmålet nå er avklart, hvilket innebærer at slike hylleetiketter ikke lenger kan brukes i forbindelse med salg av alkohol. 

Alkohol ingen vanlig vare

Alkohol er ingen vanlig vare, men en vare som kan medføre skader og problemer for den som drikker, pårørende, andre tredjepersoner, arbeidslivet og for samfunnet generelt. Det er derfor et mål i den norske alkoholpolitikken å redusere det totale forbruket av alkohol, noe som også er fastslått i alkohollovens formålsbestemmelse. Et viktig virkemiddel for å oppnå dette målet er forbudet mot alkoholreklame.

Stortinget har drøftet reklameforbudet ved flere anledninger, og det strenge forbudet er opprettholdt og presisert. Selv om det nylig er gjort noen endringer i reklameforbudet for å komme forbrukernes informasjonsbehov i møte, ligger fortsatt utgangspunktet fast: enhver form for informasjonsmateriell med formål om å fremme salg av alkohol til forbrukere er forbudt, herunder all produktinformasjon inne i et salgslokale for alkohol. For at slik informasjon skal være tillatt, må det derfor være omfattet av et unntak, noe som altså ikke er tilfelle for hylleetiketter med teksten «nyhet».

«Nyhet» er velkjent markedsføringsvirkemiddel

Uten at det har betydning for resultatet, bemerker Helsedirektoratet også at bruk av begrepet «nyhet» er et velkjent virkemiddel innen markedsføring for å vekke nysgjerrighet og kjøpelyst. Begrepet har videre begrenset informasjonsverdi for kundene, da det kan relatere seg til vidt forskjellige ting, som hvorvidt produktet er nytt på markedet, nytt i butikksortimentet eller at et eksisterende produkt er endret med hensyn til størrelse, innhold eller design. Helsedirektoratet anser derfor heller ikke at forbrukerhensyn taler for at det bør gjøres endringer i reklameforbudet på dette punktet.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold