Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Aktiviteten i juni på linje med 2019-nivå, aktiviteten i juli noe lavere v2

Først publisert: 28.08.2020 Sist faglig oppdatert: 02.02.2021

Foreløpige tall fra sykehusene viser at aktivitetsnivået i helsetjenesten i juni i år var på linje med nivået i juni i fjor, mens aktiviteten for juli var noe lavere sammenlignet med samme periode i 2019.

Artikkelen er 264 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
32797770-nurse-bringing-woman-patient-meal-on-the-hospital-bed-Foto Arne Trautman-Mostphotos.jpg
Foreløpige tall fra sykehusene viser at aktivitetsnivået i helsetjenesten i juni i år var på linje med nivået i juni i fjor, mens aktiviteten for juli var noe lavere sammenlignet med samme periode i 2019. Foto: Mostphotos

– Dette finner vi innen det meste av spesialisthelsetjenesten, og vi kan si at aktiviteten har normalisert seg etter den delvise nedstegningen vi så i mars og april. Resultatet er gjeldende for både somatisk sykehusvirksomhet, psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling, og det er kun mindre lokale forskjeller i landet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. 

Les rapporten: Aktivitetsutvikling i juni og juli 2020

Lengre ventetider

Den gjennomsnittlige ventetiden innen somatikk var klart lenger i perioden april til juli 2020 enn i samme periode året før. Dette gjaldt spesielt i mai og juni hvor gjennomsnittet i 2020 var 72 (mai) og 69 dager (juni), mot 61 og 59 dager i 2019. I juli var ventetiden litt lavere begge år, og forskjellen var mindre. Økt ventetid på grunn av etterslep i aktivitet så langt har hatt større betydning i somatikken enn i det psykiske helsevernet og rus og avhengighetsbehandling (TSB).

Måloppnåelse innen pakkeforløp for kreft

Målet om at 70 prosent av pasientene i et pakkeforløp skal gjennomføre det i løpet av normert tid ble nådd i juni og juli i 2020, og dette er en bedring sammenlignet med 2019, hvor målet ikke ble nådd i tilsvarende måneder. Det er litt færre pasienter i pakkeforløpene i juni-juli i 2020 sammenlignet med 2019. 

Aktiviteten hos fastleger på nivå med samme periode i 2019 

Omfanget av pasienter og konsultasjoner hos fastlege var noe høyere i juni 2020 enn i 2019, med en vekst på 5 prosent for pasienter og 11 prosent økning i konsultasjoner. Også for legevaktene har nivået av pasienter vært tilnærmet normalt sammenlignet med 2019 fra medio mai.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold