Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Livskvalitet – lansering av Norges første befolkningsundersøkelse – webinar

(Avsluttet)

Se opptak av webinaret

Bakgrunn for lanseringen

Helsedirektoratet, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Statistisk sentralbyrå (SSB), inviterer til lansering av Norges første befolkningsundersøkelse om livskvalitet den 7. oktober kl. 9.00–10.15.

Livskvalitet handler om det som gir livet verdi. Blant de mest sentrale kjennetegnene på livskvalitet finner vi frihet og livsglede, mening og mestring, trygghet og deltakelse, samt helse og fravær av unødig lidelse. God livskvalitet og en rettferdig fordeling av denne, er en viktig forutsetning for et bærekraftig samfunn.

Kunnskap om hvordan befolkningen i Norge har det og hva som påvirker folks opplevelse av å leve gode liv, kan brukes til å tilrettelegge for en samfunnsutvikling som fremmer livskvalitet og god psykisk helse.

Denne våren ble det for første gang gjennomført en egen befolkningsundersøkelse om livskvalitet i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført av SSB på oppdrag fra Helsedirektoratet, i samarbeid med Bufdir. Resultatene fra undersøkelsen som presenteres vil gi kunnskap om hvordan mennesker i Norge har det og opplever sine liv i 2020. Dette er også den første av SSBs nasjonale undersøkelser som sammenligner levekårene til lhbtq-personer med levekårene til heterofile.

Tid og sted for lanseringen

Onsdag 7. oktober 2020, kl. 9.00–10.15

Det er gratis å delta. Opptak av seminaret vil også gjøres tilgjengelig i etterkant.

Se også nettarrangementet på Facebook.

Målgruppe

Ansatte i forvaltning på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, FoU-miljøer, frivillig og ideell sektor, og andre interesserte.

Program

9.00–10.15

Hvorfor ønsker vi å måle livskvalitet?
Direktører Bjørn Guldvog (Helsedirektoratet), Mari Trommald (Bufdir) og og Geir Axelsen (SSB)

Presentasjon av hovedfunn fra undersøkelsen
Elisabeth Rønning og Karin Hamre Gram (SSB)

Måling av livskvalitet i Norge
Panelsamtale med forskere Anders Barstad (SSB), Ragnhild Bang Nes (FHI) og Arne Grønningsæter (Fafo).
Ordstyrer: Anne Hafstad, kommunikasjonsdirektør (Bufdir)

Livskvalitet som mål på samfunnsutviklingen
Panelsamtale med Marius Fosse (Helse- og omsorgsdepartementet), Sissel Løkra (Innlandet fylkeskommune) og Linn Haraldstad (Indre Østfold kommune).
Ordstyrer: Øyvind Giæver, avdelingsdirektør (Helsedirektoratet)

Avslutning
Statssekretær Frøydis Høyem (Helse- og omsorgsdepartementet)

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Helsedirektoratet på e-post.

Om undersøkelsen

SSB har på vegne av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført Norges første befolkningsundersøkelse om livskvalitet. Undersøkelsen har benyttet spørsmålsbatteriet som ble lansert i rapporten "Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem" fra 2018, samt utredningsarbeidet "Gode liv i Norge" fra 2016. Dette er den første av SSBs nasjonale undersøkelser som sammenligner levekårene til lhbtq-personer med levekårene til heterofile.

Undersøkelsen ble gjennomført som en webundersøkelse, og et representativt utvalg på 40.000 personer i befolkningen over 18 år i Norge ble invitert til å delta. Tidspunktet for undersøkelsen var fra 9. til 29. mars 2020.

Utover spørsmål om tilfredshet med livet som mål på livskvalitet, inneholder også undersøkelsen spørsmål om:

  • fysisk og psykisk helse
  • diskrimineringserfaringer
  • verdier
  • sivil status og familiesituasjon
  • sosial kontakt og venner
  • arbeids- og studiemiljø
  • økonomi
  • bolig og nærmiljø
  • hverdag og fritid
  • tillit til offentlige myndigheter og det politiske systemet

Først publisert: 10.09.2020 Sist faglig oppdatert: 29.09.2020 Se tidligere versjoner