Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Den internasjonale Pasientsikkerhetsdagen 17. september

(Avsluttet)

Verdens helseorganisasjon har valgt slagordet Safe health workers, Safe patients for årets Pasientsikkerhetsdag. Dette viser at trygghet, både fysisk og psykisk, for ansatte i helse- og omsorgssektoren er en forutsetning for en trygg og sikker pasientbehandling.

Vi markerer dagen med et webinar. Tema vil bl.a. være psykologisk trygghet for ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Våre innledere fra fagmiljøene og helsetjenesten gir eksempler på konkrete verktøy, refleksjoner og innsikt i hvordan jobbe aktivt med psykologisk trygghet.

Innlederne er:

  • Johnny Advocaat-Vedvik, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
  • Monica Pettersen, seksjonsleder, Arbeidstilsynet
  • Lars Lyster, psykologspesialist, RVTS ØST (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) 
  • Bente Baklund, spesialsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus
  • Kari Annette Os, seniorrådgiver, Helsedirektoratet 

Webinaret er gratis.

 

Først publisert: 15.09.2020 Sist faglig oppdatert: 15.09.2020 Se tidligere versjoner