Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppfølgingsteam for personer med store og sammensatte behov

Oppføringsteam skal gjøre det enklere for helse- og omsorgstjenestene å gi gode tjenester til personer med store og sammensatte behov og fremme tidlig innsats. Teamet er tverrfaglig sammensatt og går på tvers av sektorer i kommunen om mellom forvaltningsnivåene.

Avklar behov

Innledning

Vurdering av behovet

Her skal behovet for Oppfølgingsteam vurderes. Hovedspørsmålet som skal besvares er: 

er oppfølgingsteam en hensiktsmessig arbeidsform? 

Det er viktig å vurdere om persons behov for koordinering og tverrfaglig oppfølging skal løses med Oppfølgingsteam som arbeidsform.

Hvem skal vurdere

Kontoret vurderer at det helhetlige behovet er tilstrekkelig utredet, fattes det vedtak på tjenester. Om nødvendig tas det ytterligere dialog med fastlegen og/eller andre involverte

Trinn 1. Individuell vurdering

[informasjon]

Trinn 2.  Beslutte oppfølgingsteam

[informasjon]

Trinn 3.  Velg koordinator

[informasjon]