Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Bildetekst

Bildetekst

Arbeid og psykisk helse

Arbeidslivet bidrar til mange helsefremmende faktorer for de fleste. Arbeid er med på å sikre personlig økonomi, gi struktur i hverdagen, skape tilhørighet og gi økt selvfølelse.

this text string

Bakgrunn

Flertallet av personer med psykiske helseproblemer er i jobb. Likevel er det mange som står utenfor arbeidslivet og ønsker seg inn.

Hele 96 prosent svarte at arbeid er viktig for deres psykiske helse i en undersøkelse TNS Gallup har utført for Helsedirektoratet. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

Rundt 15 prosent av det legemeldte sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. Andelen uføretrygdede med en psykisk lidelse er på noe over 30 prosent. Blant personer som faller ut av arbeidslivet, utgjør personer med psykiske lidelser en stor og økende gruppe.

Norske og internasjonale studier viser at 30 – 50 prosent av den voksne befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet.

Først publisert: 23.06.2021 Sist faglig oppdatert: 06.07.2021 Se tidligere versjoner