Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. HDM-957 kap with problem

Hjemmelen for stønad til fysioterapi er folketrygdloven § 5-8.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt to forskrifter med hjemmel i lovens § 5‑8 femte ledd:

Fysioterapeut som er fastlønnet i kommunen, omfattes ikke av folketrygdloven § 5-8, men kommunen kan søke om 

Fastlønnstilskudd er et tilskudd som gis i stedet for refusjon til kommuner som ansetter fysioterapeuter på fast lønn i stedet for å inngå driftsavtale om privat praksis.

etter folketrygdloven § 5-21. Det samme gjelder for turnuskandidater som også er fastlønnet i kommunen, jf. forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut.

Andre relevante forskrifter

Sist faglig oppdatert: 02. juni 2021