Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. mai 2020

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet til Faglige råd om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand.

Det er mulig å skrive ut høringsutkastet og lagre det som PDF. 

Høringsinnspill

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding overordnet på de faglige rådene som helhet og på hvert enkelt av rådene:

 • Er rådene tydelig?
 • Er praktisk informasjon nyttig?
 • Forslag til endringer/forbedringer/tiltak
 • Overgang fra tiltakspakke til faglige råd – er rådene anvendbare og hensiktsmessige?

De nasjonale faglige rådene vil erstatte I trygge hender 24-7 sin tiltakspakke Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Bakgrunn

I perioden 2011-2018 jobbet det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 med å redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i helse- og omsorgstjenesten. 21 tiltakspakker, fordelt på 16 innsatsområder, har vært fundamentet i dette arbeidet. 

Bakgrunnen for å overføre tiltakspakker til nasjonale faglige råd er å videreføre arbeidet med fagområdene, og Helsedirektoratet har ansvaret for å følge opp innsatsområdene og koordinere pasientsikkerhetsarbeidet på nasjonalt nivå. Helsedirektoratet har vedtatt at relevante tiltakspakker skal videreføres som nasjonale faglige råd. 

Mål med de faglige rådene

Målet med de faglige rådene er at: 

 • pasientene blir møtt av helsepersonell som har tilstrekkelig kompetanse for å avdekke tegn til forverret somatisk tilstand på et tidlig tidspunkt, uavhengig tjenestenivå
 • helsepersonell gjenkjenner tidlig tegn ved begynnende forverring i den somatiske tilstanden 
 • virksomhetene sikrer rett kompetanse og simulerer regelmessig på ulike risikosituasjoner, kommunikasjon og teamarbeid
 • virksomhetene sikrer system for overvåking av pasienters vital funksjoner
 • helsepersonell raskt iverksetter rett respons ved forverret tilstand
 • helsepersonell sikrer tydelig muntlig kommunikasjon 
 • tjenestene har felles praksis for å vurdere og observere tegn til forverret somatisk tilstand

Rådene innebærer oppdatering av kunnskapsgrunnlag samt omskrivning av tiltakspakke til nytt digitalt format. Det har vært benyttet kunnskapsbasert praksis som innebærer picosøk og kunnskapsinnhenting.

Arbeidet er ledet av Helsedirektoratet. I tillegg er det en bredt sammensatt referansegruppe for å sikre forankring  i tjenesten.

Fra tiltakspakke til faglige råd – hva er nytt?

Rådene gjenspeiler de tidligere tiltakene, men er splittet opp og endret rekkefølge for å passe inn i kapitalstrukturen samt ny evidens.  

 1. Rådene er knyttet til både virksomhetenes ansvar og hvert enkelt ansattes ansvar for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand i helsetjenesten.
 2. Målgruppe er ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt, og rådene gjelder alle pasienter ved forverring av somatisk tilstand. 
 3. Råd 4: Virksomheter bør etablere rutiner for varsling og respons ved tegn på forverret tilstand presenteres det under fanen «Praktisk» eksempler på early warning score (EWS). I tiltakspakken ble det kun presentert EWS for voksne. Nå vises også eksempler på EWS for barn og gravide/obstetriske pasienter.
 4. Kapittel 6 «Kom i gang – forbedringsarbeid i praksis» viderefører innhold fra tiltakspakkene I trygge hender 24-7 om hvordan komme i gang og gjennomføre praktisk forbedringsarbeid. Det pågår i 2020 et arbeid i Helsedirektoratet med å gjøre om alle I trygge hender sine tiltakspakker til nasjonale faglige råd. Det vil i den forbindelse vurderes hvilket veiledende materiell som skal utvikles for å støtte tjenestene i lokalt forbedringsarbeid og også i systematisk implementeringsarbeid. I første omgang videreføres kapitlet om forbedringsarbeid i tråd med det som står i tiltakspakkene I trygge hender.

Kontakt

Anne.Kristin.Ihle.Melby@helsedir.no

Først publisert: 31.01.2020 Sist faglig oppdatert: 31.01.2020 Se tidligere versjoner