Article test HDM-157

Article test HDM-157

Article test HDM-157

Lovtekst:

Forskriftens formål er å fastsette kvalitets- og sikkerhetsstandarder ved håndtering av humane celler og vev til anvendelse på mennesker for å oppnå et sterkt vern av menneskers helse, herunder unngå at sykdommer overføres via celler og vev. QA Test 31/07/2020 09:00 BRT.
Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev (forskrift om håndtering av humane celler og vev) § 1 1. ledd
Kilde: lovdata.no

 

Lovtekst:

Det ytes stønad stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp ved svangerskapskonsultasjoner, veiledning i familieplanlegging og ved fødsel utenfor institusjon. Test 2
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp § 1 1. ledd
Kilde: lovdata.no

Først publisert: 26.03.2020