Tema
Blodgivning og transfusjonsmedisin

Koronavirus - oppdatert informasjon om karantene for blodgivere. Det viktigste kriteriet for å kunne gi blod er at giver føler seg helt frisk. Personer som er i karantene skal ikke oppsøke blodbanken, og de skal ikke gi blod. Fra 7. mai 2020 er det 28 dagers karantene fra å gi blod for alle blodgivere som har hatt covid-19. Karantenetiden er utvidet fra 14 til 28 dager på bakgrunn av nye anbefalinger fra den europeiske smittevernbyrået ECDC. Karantenedager telles fra første dag uten symptomer. Øvrige karanteneregler er som før. Se mer utfyllende informasjon under "Varsel til blodbankene".

Kontakt

blodboksen@helsedir.no