Covid-19 - antall innlagte pasienter på sykehus

Sykehusene registrerer hver dag antall pasienter som er innlagt på sykehus med påvist covid-19 og antall innlagte pasienter som får invasiv respiratorbehandling.

Om statistikken

Viser tall for Norge, per helseregion og helseforetak for:

  • Antall personer på landsbasis som er innlagt med påvist covid-19
  • Antall som får invasiv respiratorbehandling på grunn av covid-19

Frekvens oppdatering

Sykehusene rapporterer tallene til Helsedirektoratet som offentliggjør dem kl 12.15. Tall per helseforetak offentliggjøres kl 14.15.

 

Først publisert: 06.04.2020