Covid-19 - antall innlagte pasienter på sykehus

Sykehusene registrerer hver dag antall pasienter som er innlagt på sykehus med påvist covid-19 og antall innlagte pasienter som får invasiv respiratorbehandling.

Forklaring til tallene

  • Fane 1: antall personer på landsbasis som er innlagt med påvist covid-19
  • Fane 2: antall personer per helseregion som er innlagt med påvist covid-19
  • Fane 3: antall personer på landsbasis som får invasiv respiratorbehandling på grunn av covid-19
  • Fane 4: antall personer per helseregion som får invasiv respiratorbehandling på grunn av covid-19
  • Fane 5: antall innlagt med påvist covid-19 per helseforetak

Sykehusene rapporterer tallene til Helsedirektoratet som offentliggjør dem kl 12.15. Tall per helseforetak offentliggjøres kl 14.15.

 

Først publisert: 19.03.2020