14. Rundskriv til folketrygdloven § 5-24 a – Stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land

Revidert i sin helhet den 04.05.2020 av Helsedirektoratet.

Sist faglig oppdatert: 05. mai 2020