Pakkeforløp

Pakkeforløpene er oppdatert med endringer som gjelder fra og med 1. januar 2021. Trenger du tilgang til gjeldende versjon, kan du laste den ned (PDF)  |  Kapittel 1 "Oppfølging etter rusmiddeloverdose" er høringsutkast, og innholdet vil bearbeides før endelig publisering.

Først publisert: 07. september 2018 Sist faglig oppdatert: 29. september 2020

Abonner på nytt eller oppdatert innhold

Spørsmål | Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev: Pakkeforløp for psykisk helse og rus

E-post: pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no