Presse

Pressekontaktar, postjournal og pressebilete. Få nyhende sendt til deg med e-post.

Ved bekreftet tilfelle av koronasmitte (covid-19):

 

  • Hvis det kommer smittede personer eller hvor det er mistanke om smitte til Norge, er det kommunehelsetjenesten på ankomststedet som har ansvar for å håndtere dette.
  • Det blir tatt tester av personer hvor man mistenker smitte.

Pressevakt telefon: 400 33 431

E-post til pressevakt:  presse@helsedir.no

Når du sender oss e-post, så beskriv saken det gjelder, dine konkrete spørsmål og et telefonnummer der vi kan nå deg. 

Innsynsbegjæringer

Innsynsbegjæringer sendes postmottak@helsedir.no.

Helsedirektoratet har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos våre ansatte.

Vår viktigste prioritet nå er å bidra sammen med helsetjenesten og den øvrige forvaltningen, til den felles dugnaden vi nå er inne i.

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil bli brutt. Helsedirektoratet beklager dette, men håper på deres forståelse.

Helsedirektoratet vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for direktoratets arbeid både nå og fremover i tid.

Logging av medieførespurnader

Medieførespurnader til Helsedirektoratet blir logga i datasystemet CIM. Vi loggar dato, medium, fornamn og etternamn på journalist, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse, samt kva saka gjeld og eventuell e-postutveksling. Opplysningane blir berre brukt internt i Kommunikasjonsavdelinga og det skjer inga utlevering av opplysningane. 

Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjonen din og førespurnaden skal loggast, eller du ønskjer at vi skal slette opplysningar frå tidlegare førespurnader, gi beskjed til pressevakta. Vi slettar opplysningar frå CIM etter tre år.

Elektronisk postjournal

Offentleg elektronisk postjournal for Helsedirektoratet (einnsyn.no)

Bilete av leiinga og talspersonar

Last ned bilete i høg oppløysing av leiinga og talspersonar i Helsedirektoratet

Få nyhende med e-post

Meld deg på nyhendebrevet vårt, og få e-post kvar gong vi publiserer eit nyhende.

Fylg oss i sosiale medium

Twitter
Facebook
YouTube​

Først publisert: 05.02.2019 Sist faglig oppdatert: 16.03.2020

Abonnér på endringer