Turnustjeneste på lisens godkjennes som veiledet tjeneste

Leger som gjennomfører eller har gjennomført norsk turnustjeneste på lisens, får nå dette godkjent som veiledet tjeneste.

For å kunne bli godkjent allmennlege, har leger som har fullført norsk turnustjeneste på lisens, i tillegg måttet gjennomføre 36 måneder med veiledet tjeneste. Disse legene får nå 12 måneder av turnustjenesten tellende i den veiledede tjenesten. Bakgrunnen er endringer i forvaltningspraksis for leger som skal søke om godkjenning som allmennlege.

Får medregnet 12 måneder

Endringen berører i hovedsak leger som er utdannet i Danmark, Sverige og Polen, og som har gjennomført turnustjenesten i Norge på lisens før de fikk innvilget autorisasjon. Disse legene har tidligere fått informasjon om at turnustjenesten ikke vil være tellende fordi den er gjennomført før autorisasjonsdato. Nå vil de allikevel få medregnet 12 måneder av turnustjenesten som veiledet tjeneste. Dette inkluderer 6 måneder med sykehustjeneste og 6 måneder med kommunehelsetjeneste, noe som betyr at det ikke er nødvendig med ytterligere sykehustjeneste for å få godkjenning som allmennlege.

Turnustjeneste gjennomført etter innvilgelse av autorisasjon teller fremdeles som 18 måneder veiledet tjeneste.

For spørsmål om veiledet tjeneste og allmennlegegodkjenning kan e-post sendes til godkjenning@helsedir.no eller se våre nettsider om veiledet tjeneste for allmennleger.

Merk også at ordningen med veiledet tjeneste er i ferd med å fases ut og at leger som ansettes i kommunehelsetjenesten etter 1. mars 2017 skal være godkjent allmennlege, spesialist i allmennmedisin eller være under spesialisering. Denne informasjonen gjelder derfor kun leger som har påbegynt veiledet tjeneste før 1. mars 2017. Se tidligere nyhetssak om krav til spesialisering for leger i kommunene.

Først publisert: 25.09.2017