Oversikt over pasienter med covid-19 per 20. mars

Per fredag 20. mars klokka 08.00, var 130 personer lagt inn på sykehus med covid-19. 26 av disse fikk invasiv respiratorbehandling.

Oversikt over sykehus og antall pasienter med covid-19 per 20. mars kl 08.00

 

Forklaring til tallene

  • Fane 1: antall personer på landsbasis som er innlagt med påvist covid-19
  • Fane 2: antall personer per helseregion som er innlagt med påvist covid-19
  • Fane 3: antall personer på landsbasis som er innlagt med påvist covid-19 og som får invasiv respiratorbehandling
  • Fane 4: antall personer per helseregion som er innlagt med påvist covid-19 og som får invasiv respiratorbehandling
  • Fane 5: antall personer på per helseforetak som er innlagt med påvist covid-19

Innsamling og offentliggjøring

Sykehusene registrerer hver dag kl 08.00 antall pasienter som er innlagt på sykehus med påvist covid-19 og antall innlagte pasienter med påvist covid-19, som får invasiv respiratorbehandling.

Sykehusene rapporterer tallene til Helsedirektoratet innen kl 12.00.

Helsedirektoratet offentliggjør nasjonale tall og tall for hver helseregion kl 12.15, og tall per helseforetak kl 14.15.

Først publisert: 20.03.2020 Sist faglig oppdatert: 20.03.2020