Oppdaterte råd til helsepersonell ved mistanke om koronasmitte

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og CBRNE-senteret har oppdatert råd og informasjon om håndtering av mistenkt koronavirus-infeksjon i primær- og spesialisthelsetjenesten.