Lang tittel: epostvarsling test 2

Line tester ingressen

Line tester den lange teksten.

Fra E24

Det har vært stor spenning knyttet til hvordan boligprisene har utviklet seg, i en måned der Norge innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid for å bremse spredningen av coronaviruset. Nå er fasiten klar.

Boligprisene falt 1,4 prosent nominelt i mars, viser tall fra Eiendom Norge. Det sesongjusterte fallet var også på 1,4 prosent.

– Corona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en melding.

Først publisert: 03.04.2020 Sist faglig oppdatert: 03.04.2020