Informasjon til helsepersonell om håndtering av personer med mistenkt smitte av koronavirus (coronavirus)

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og CBRNe- senteret har utarbeidet informasjon til helsepersonell om hvordan primær- og spesialisthelsetjenesten skal håndtere personer som er mistenkt smittet med koronavirus «2019-nCoV».

Utbruddet av 2019-novel koronavirus (2019-nCoV) i Kina kan gi sykdomstilfeller i Norge. Viruset smitter mellom mennesker ved kontakt- og dråpesmitte og gir oftest mild sykdom, men alvorlig nedre luftveisinfeksjon og dødsfall er også rapportert.

Helsepersonell bes følge oppdatert informasjon på www.fhi.no. Merk at råd om smittevern, diagnostikk og behandling kan endres raskt.

 

------------------

NB! Status for lovverk og anbefalinger om covid-19 kan endre seg raskt. Eldre nyhetssaker bør derfor ikke brukes som kilde til lovverk eller helsefaglige anbefalinger.

Først publisert: 30.01.2020 Sist faglig oppdatert: 30.01.2020