Andre utgave av Helseaktuelt: SAMDATA

Andre utgave av Helseaktuelt omhandler statusen i norsk spesialisthelsetjeneste, med utgangspunkt i den årlige rapportutgivelsen SAMDATA.

I rapporten Status og utviklingstrekk for spesialisthelsetjenesten (SAMDATA) brukes data på ressurser, aktivitet og kvalitet for å beskrive status og utvikling i spesialisthelsetjenesten og belyse spørsmål som står sentralt i norsk helsetjeneste og helsepolitikk. 

I andre utgave av Helseaktuelt ser vi nærmere på sentrale funn i rapporten og hva det betyr for spesialisthelsetilbudet til befolkningen. 

 

Skjermbilde 2019-10-17 kl. 09.49.59.png

Først publisert: 19.09.2019 Sist faglig oppdatert: 19.09.2019