Høringsseminar nasjonal veileder for masseskadetriage

(Avsluttet)

Sted: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4, 0483 Oslo

Obs
Påmeldingsfrist 9. februar

Påmelding

Påmelding sendes rune.rimstad@helsedir.no innen 9. februar 2020. 

Program

09.30-10.00: Registrering

10.00-10.05: Velkommen

10.05-10.50: Masseskadetriage – Kunnskapsgrunnlag og erfaringer

Pause

11.00-11.30: Nasjonal veileder for masseskadetriage

Pause

12.00-12.30: Triage – en utfordring for hjelperne. Triage av barn og sårbare grupper

12.30-13.00: Etiske vurderinger knyttet til hastegraden Avvente (Grå)

Pause

13.15-13.55: Panel- og plenumsdiskusjon 

13.55-14.00: Avslutning

Om seminaret

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til revidert nasjonal veileder for masseskadetriage. Som en del av høringsprosessen inviterer vi til seminar for å stimulere til diskusjon rundt de foreslåtte endringene og de grunnleggende rammer og forutsetninger for masseskadetriage.

Seminaret åpner med en presentasjon av NAKOS-rapporten Masseskadetriage – En kartlegging av triagesystemer for håndtering av alvorlige hendelser og katastrofer og høringsutkastet av veilederen.

Videre belyses spesielle forhold knyttet til triage av barn og andre sårbare grupper, etiske vurderinger knyttet til bruk av hastegraden "Avvente" og refleksjoner rundt hvordan triage-arbeidet kan være en utfordring for hjelperne både mens man står i situasjonen og i tiden etterpå.

Avslutningsvis blir det en panel- og plenumsdiskusjon med vekt på innspill fra deltakerne på seminaret. Vi oppfordrer deltakerne til å sende inn aktuelle problemstillinger og spørsmål til panelet sammen med påmeldingen.

Først publisert: 15.01.2020 Sist faglig oppdatert: 15.01.2020