Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i perioden 2020 til 2022

I revidert nasjonalbudsjett 2019 foreslås det å overføre finansieringsansvaret fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2020 til 2022 for legemidler til intravenøs behandling av infeksjoner og ved parenteral ernæring, legemidler som brukes ved komplikasjoner ved nyresvikt, tromboseprofylakse ved kirurgi og transplantasjonsmedisin. I tillegg kan opprydding i terapiområder som ALS, jernoverskudd og immunglobuliner være aktuelt.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 26. juli 2019

Høringen er avsluttet og høringsinnspillene er til behandling.

Høringsbrev

Endelig overføringsdato i 2020 til 2022 fastsettes senere. Helsedirektoratet har fått delegert ansvar for å vurdere hvilke konkrete legemidler en eventuell overføring bør omfatte, innenfor rammene gitt i revidert nasjonalbudsjett. Det bes om innspill på utvalget av legemidler og tidspunkt for overføring innenfor perioden 2020 til 2022. Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret for de aktuelle terapiområdene, ikke er en del av denne høringen, og betinger at Stortinget vedtar forslaget om overføring av finansieringsansvaret.

Høringsnotat

Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i perioden 2020 til 2022

Vedlegg til høringsnotat

Forslag til høringsvedtak

Forslag om overføring av finansieringsansvaret for legemidler til de regionale helseforetakene fra og med 1. september 2020

Tabell vedlagt til ovennevnte forslag

Høringsinstanser

HELSE MIDT-NORGE RHF

         

Postboks 464

7501 STJØRDAL

HELSE NORD RHF

         

Postboks 1445

8038 BODØ

Helse Sør-Øst RHF

         

Postboks 404

2303 HAMAR

HELSE VEST RHF

         

Postboks 303

4066 STAVANGER

2care4 ApS

         

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Abacus Medicine A/S

         

Vesterbrog. 149

1620 København V

Accord Healthcare AB

         

Frösundaviks allé 1

169 70 SOLNA

Amgen Norge

         

Postboks 1532 Vika

0117 OSLO

Anthrop Pharmaceuticals AB

For Bradex

Berga Backe 2

182 53 DANDERYD

Apotekforeningen

         

Postboks 5070 Majorstuen

0301 OSLO

Apotex Netherlands B.V.

         

Bio Science ParkArchimedesweg 2

2333 CN Leiden

Aspen Nordic

         

Borupvang 3

2750 Ballerup

Astellas Pharma

         

Hagaløkkveien 26

1383 ASKER

AstraZeneca AS

         

Postboks 6050 EtterstadPostboks 6050 EtterstadPostboks 6050 Etterstad

0601 OSLO

B. Braun Medical AS

         

Kjernåsv. 13 B

3142 VESTSKOGEN

Baxter AS

         

Postboks 70 Nydalen

0409 OSLO

Bristol-Myers Squibb

         

Postboks 244

1301 SANDVIKA

Chiesi Pharma AB

         

Kungstensgatan 38, 4 tr

113 59 STOCKHOLM

CSL Behring AB

         

Postboks 712

182 17 DANDERYD

Den norske legeforening

         

Postboks 1152 Sentrum

0107 OSLO

Farma Holding AS

         

         

1086 OSLO

Fresenius Kabi Norge AS

         

         

0484 OSLO

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO

         

Mariboesgate 13

0183 OSLO

Gilead Sciences Nordic

         

Hemvärnsg. 9

171 54 SOLNA

GlaxoSmithKline AS

         

Drammensveien 288

0283 OSLO

Helfo - Helseøkonomiforvaltningen

         

Postboks 2414

3104 TØNSBERG

HRA Pharma

         

Laboratoire HRA Pharma200 avenue de Paris

92320 Chatillon

Legemiddelindustrien

         

Postboks 5094 Majorstuen

0301 OSLO

LEO Pharma Norge AS

         

         

1366 LYSAKER

Medac

         

Malmöhusvägen 1

211 18 MALMÖ

MIP Pharma

         

Postboks G-66 440 Blieskastel

         

MSD (Norge) AS

         

Postboks 458 Brakerøya

3002 DRAMMEN

Mylan AB

         

Postboks 23033

104 35 STOCKHOLM

Mylan Hospital AS

For Villerton

Sørkedalsv. 10 B

0369 OSLO

Nigaard Pharma

         

Postboks 373

2001 LILLESTRØM

Novartis Norge AS

         

Postboks 4284 Nydalen

0401 OSLO

Octapharma AS

         

Industriv. 23

2069 JESSHEIM

Orifarm AS

         

Postboks 54

0410 OSLO

Panpharma Nordic AS

         

Anolitv 4

1400 SKI

Pfizer AS

         

Postboks 3

1327 LYSAKER

ProPharma Group Sweden AB

         

Fleminggatan 18

112 26 STOCKHOLM

Roche Norge AS

         

Postboks 6610 Etterstad

0607 OSLO

Sandoz A/S

         

Edvard Thomsensv. 14, 7 Sal

2300 København S

sanofi-aventis Norge AS

         

Postboks 133

1325 LYSAKER

Shire Norway AS

         

c/o Takeda ASPostboks 205

1372 ASKER

Statens legemiddelverk

         

Postboks 6167 Etterstad

0602 OSLO

Stragen Nordic A/S

         

Helsingørsgade 8 C

3400 Hillerød

SYKEHUSAPOTEKENE HF

         

Stenersgate 1, postkasse 79

0050 OSLO

Sykehusinnkjøp HF avd LIS

         

Grev Wedels plass 7

0151 OSLO

Teva Norway AS

         

Postboks 15

1371 Asker

Unimedic Pharma AB

For Basilea

Postboks 6216

102 34 STOCKHOLM

Vifor Pharma Nordiska AB

         

Torshamnsg. 30 A

164 40 KISTA

Høringssvar

Apotekforeningen

Astellas

AstraZeneca

CSL Behring

Gastroenterologisk forening

Helfo

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Legemiddelverket

OUS

Sykehusinnkjøp

Vestre Viken

 

Kontakt

e-post: ingvild.grendstad@helsedir.no 

mobil: 91 30 35 75

Først publisert: 15.05.2019